CDN, Cloud Delivery Network yani Bulut Dağıtım Ağı olarak türkçede geçmektedir. Temel olarak çeşitli coğrafi bölgelere konumlandırılmış sunucu grubuna verilen isimdir. Bu sunucu grupları video, Continue Reading